Screenshot_322.jpg

သို႔ / ဥကၠဌဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီး ႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုသံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၊ သာသနာေရးဝန္ႀကီးခင္ဗ်ား။